Jiří Anderlemalíř a grafik / painter and graphic artist

1981 - 1983

Jiří Anderle
Elise Höfer

(cyklus Portréty v běhu času / Cycle Portraits Overtime)
suchá jehla a mezzotinta / dry-point, mezzotint
1980, opus 189
49 x 66 cm
15 000 Kč

zamluveno