Jiří Anderlemalíř a grafik / painter and graphic artist

1981 - 1983

Jiří Anderle
Voják / Soldier

(cyklus Zdání a skutečnost / cycle Illusion and Reality)
- V roce 1981 získal Grand Prix na Biennale v Ljubljaně /

In 1981 won Grand Prix in Biennale in Ljubljana
suchá jehla, mezzotinta / dry-point, mezzotint
1980, opus 183
96 x 64,5 cm
32 000 Kč

zamluveno

Jiří Anderle
Elise Höfer

(cyklus Portréty v běhu času / Cycle Portraits Overtime)
suchá jehla a mezzotinta / dry-point, mezzotint
1980, opus 189
49 x 66 cm
15 000 Kč

Objednat