Jiří Anderlemalíř a grafik / painter and graphic artist

1984 - 1998

Jiří Anderle
Nezapomenout na život / Don´t Forget the Life

(Libeňské artikule – celkem 2 grafické listy
titulní strana a příloha k 80. narozeninám
Bohumila Hrabala)
lept / etching
1998, opus 508 a, b
17,5 x 17 cm
10 000 Kč

Objednat