Kamil Lhotákmalíř, grafik / painter and graphic artitst

Fotogalerie

Anička Endrštová -
první Lhotákova múza v pěti letech

Nákladní parníky, 1930 - jeden z prvních obrazů

Na své oblíbené motorce Scott v roce 1955


Manka Haštabová, další ze Lhotákových múz
jako Dcera velkoměsta

Na svém milovaném kole v sedmdesátých letech

S Bohumilem Hrabalem v roce 1990

Poslední setkání s Dcerou velkoměsta - 1990