Kamil Lhotákmalíř, grafik / painter and graphic artitst

Kresby 1955 - 1987

Kamil Lhoták
S.K. v garáži a v galerii

kresba tuší
1955, 8 x 9,5 cm
11 000 Kč

Objednat

Kamil Lhoták
Balzac

kresba perem / pen drawing
1983, 20 x 15,5 cm
8 000 Kč

Objednat

Kamil Lhoták
Sokrates

kresba tuší / ink drawing
1987, 20 x 15 cm
8 000 Kč

Objednat

Kamil Lhoták
Strýc / Uncle

kresba tuší / ink drawing
1987, 20 x 15
7 000 Kč

Objednat