Markéta Kolářová

Malířka Markéta Kolářová (*1993 Svitavy) dokončila v roce 2019 studia na pražské AVU, kde studovala v malířských ateliérech profesora Michaela Rittsteina a Josefa Bolfa.

… Markéta Kolářová přistupuje k malbě jako k určitému druhu osvobozujícího rituálního aktu. Upřednostňuje mimovolnost asociací, které jí napovídají, jak se má obraz dále vyvíjet, tvarovat a kam patrně spěje. Každé započaté dílo je do jisté míry vždy novou objevitelskou misí. Figury se rodí z barevných skvrn nejasných obrysů, které vystupují z nerozlišitelné mediální hmoty, z chaosu náhodně se křížících pohybů, ze kterých se teprve postupně formují a osamostatňují. Autorka tyto figurující se „přízraky“ často přiznává právě ve fázi transformace, čímž zároveň zdůrazňuje výrazové vlastnosti samotného malířského média.
                                                                                                                                                                                                                             (text: Petr Vaňous)

Odborná studia:

2009 - 2013 Střední škola umění a designu, stylu a módy v Brně, obor Ilustrace a vědecká
                   kresba, vedoucí pedagog ak.mal. Pavel Dvorský
2013 - 2018 Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér Malba III., škola
                   prof. Michaela Rittsteina
2018 zahraniční stáž, Universidad Complutense de Madrid, fakulta Bellas Artes,
                   profesorka Monica Aregui Sanchéz
2018 - 2019 Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér Malba III. škola Josefa Bolfa
 

Od roku 2013 uspořádala téměř tři desítky samostatných a kolektivních výstav obrazů.