Miroslav Olivasochař, grafik, keramik / sculptor, graphic artist and ceramist

Sochy III - Zákon

Miroslav Oliva
Evino Jablko

pálená hlína, 2019
60 cm
25 000 Kč

Objednat

Miroslav Oliva
Getsemanská zahrada

pálená hlína, 2019
49 cm
13 500 Kč

Objednat

Miroslav Oliva
Hlava Jana Křtitele

pálená hlína, 2019
42 cm
7 000 Kč

Objednat

Miroslav Oliva
Jonáš

pálená hlína, 2019
41 cm
6 200 Kč

Objednat

Miroslav Oliva
Lotova žena

pálená hlína, 2019
54 cm
7 000 Kč

Objednat

Miroslav Oliva
Magdaléna

pálená hlína, 2019
52 cm
5 500 Kč

Objednat

Miroslav Oliva
Marie

pálená hlína, 2019
42 cm
7 800 Kč

Objednat

Miroslav Oliva
Samson

pálená hlína, 2019
44 cm
9 500 Kč

Objednat

Miroslav Oliva
Sv. Šebestián

pálená hlína, 2019
45 cm
6 000 Kč

Objednat

Miroslav Oliva
Vjezd do Jeruzaléma

pálená hlína, 2019
40 cm
7 800 Kč

Objednat

Miroslav Oliva
Zuzana a starci

pálená hlína, 2019
33 x 26 cm
4 600 Kč

Objednat