Hana Purkrábkovásochařka a keramička / sculptor and ceramist

*19. srpna 1936 v Táboře

Hana Purkrábková se narodila 19. srpna 1936 v Táboře.

V letech 1951-55 absolvovala Střední průmyslovou školu keramickou v Bechyni a v letech 1955-61 Vysokou školu umělecko průmyslovou v ateliéru profesora Jana Kavana.

Je výraznou osobností v oblasti české figurativní plastiky. Jejím typickým materiálem je režná šamotová hlína s patinou či jemnými barevnými tóny. Soustředí se na vyjádření výrazu svých keramických objektů, jenž zvládá mistrnou sochařskou technikou. Ve tvářích jejích plastik se odráží různé povahové vlastnosti, mentalita i nálada. Autorčiny bytosti jsou někdy živočišně spokojné, jindy vyhlížejí bezradně, zarputile či nenávistně, ale pokaždé dokážou oslovit a vyvolat emoci.

Hana Purkrábková uspořádala řadu samostatných výstav doma i v zahraničí (Praha, Bechyně, Chrudim, Cheb, Příbram, Morristown-USA, Lovaň-Belgie, Filadelfie-USA.

Je zastoupena v soukromých i veřejných sbírkách v České republice i v zahraničí (Národní galerie-Zbraslav, Umělecko-průmyslové muzeum-Praha, Moravská galerie-Brno, Galerie umění-Cheb a další).

 

She was born on 19 September 1936 in Tabor in the Czech Republic. She studied the High school of applied art of ceramic in Bechyne between 1951 and 1955 and  the Academy of applied art in Prague -specialization  sculpture in the atelier of prof. Jan Kavan between 1955 and 1961.

She is a unique person in the field of Czech figurative sculpture. Her typical material is raw fire-clay with patina or fine colour tones, as well as in bronz sculptures. She concentrates on the physiognomy expression  of her ceramic and bronze objects, which she manages with her masterful technique. In faces of her sculptures are mirrored various traits of characters, mentality as well as the mood. The author´s creatures are sometimes sensuously satisfied, next time they look helpless, obstinate or spiteful, but they are always able to speak to us and rouse emotions.

Hana Purkrabkova held a lot of exhibitions in the Czech Republic and abroad (Praha, Bechyne, Chrudim, Cheb, Pribram, Morristown-USA, Lovan-Belgique, Filadelfia-USA.) She is represented in many private and common collections at home as well as abroad (The National Gallery of the Czech Republic in Zbraslav, the Museum of Applied Arts in Prague, Moravia Gallery in Brno, The Gallery of Arts in Cheb and other).

 

Hana Purkrábková vytvořila v roce 2002 své jediné bronzy.
Exklusivně jsou nabízeny pouze v naší galerii.

In 2002, Hana Purkrabkova created her only bronzes.
All are offered for sale exclusively by our gallery. 

 


Hana Purkrábková a její manžel sochař Karel Pauzer
Hana Purkrabkova and her husband sculptor Karel Pauzner