Jan Gemrotmalíř, grafik, multimediální umělec

*25. listopadu 1983

Pro mě není nejdůležitější samotný obraz, ale to,
co mu předchází, a to, co nastává, když ho vidíte v galerii.
Myslím, že je potřeba, aby si lidé uvědomovali i spojitost
mezi autorem a obrazem.

 

Jan Gemrot