Jan Zrzavýmalíř a grafik / painter and graphic artist

*5. listopadu 1890 v Okrouhlici +12. října 1977 v Praze

Jan Zrzavý byl český malíř, grafik, ilustrátor a scénograf, významná postava českého výtvarného umění, představitel avantgardy nastupující začátkem 20. století. Učil se soukromě malovat u K.Reisnera, V.Županského a Františka Ženíška. Od roku 1907 studoval několik roků na UMPRUM. Byl ale vyloučen, dále byl samouk. V roce 1924 navštívil Paříž a Bretaň a až do roku 1939 se do Francie opakovaně vracel. Často ho motivovaly pozoruhodné krajiny , jak v cizině (Francie, Itálie, Řecko) tak v Čechách (Vodňany, Okrouhlice, Praha). Ke svým námětům se stále vracel. V letech 1913–1923 byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes. V roce 1931 realizoval svou první scénickou výpravu pro Národní divadlo v Praze (Mozart: Idomeneus, král krétský) a pokračoval spoluprací až do roku 1959. V roce 1966 byl jmenován národním umělcem. Je pochován na hřbitově u římskokatolického kostela v Krucemburku.