Jiří Johnmalíř a grafik

*6. listopadu 1923 v Třešti +22. června 1972 v Praze

Vlastní tvorba řadí Jiřího Johna, člena skupiny UB 12, sdružení Hollar a Umělecké besedy mezi nejvýznamnější české malíře, ilustrátory a grafiky 20. století. K jeho stěžejním námětům patřila příroda, hmota a světlo. Jiří John, který zemřel v roce 1972 v necelých padesáti letech, se stal za svůj krátký tvůčí čas mimořádným umělcem, jenž byl velmi oceňovaný i v zahraničí, a to především pro svou grafiku.