Josef Bolfmalíř a grafik

*7. října 1974 v Praze

Výstava „Obličeje“ v chrudimské Galerii ART v létě 2018, představila kresby, na kterých je vidět částečný posun z depresivního a nostalgického světa předešlých Bolfových hrdinů. V jasných, plných barvách autor představuje řadu portrétů, „v jejichž tvářích je zvláštní smíření a klid, vyjadřují poznání a lásku, nikoli jen úzkost a strach“.

The "Faces" exhibition in the Chrudim ART Gallery in the summer 2018 had presented drawings showing a partial shift from the depressed and nostalgic world of the previous Bolf heroes. In bright, full colors, the author portrays a series of portraits "in whose faces there is special reconciliation and peace, expressing knowledge and love, not just anxiety and fear".