Josef Šímagrafik a malíř / graphic artist and painter

*18. března 1891 v Jaroměři +24. července 1971

Josef Šíma patří k velkým osobnostem evropského malířství 20. století. Narodil se roku 1891 v Jaroměři. Šímův otec učil kreslení a malbu na zdejší C. k. řemeslnické škole, kterou navštěvoval kupříkladu i malíř František Kupka. Po absolvování Akademie v Praze ve třídě Jana Preislera studoval Josef Šíma na brněnské technice. V roce 1920 odejel do Francie a natrvalo se zde usadil. Ani poté však nepřerušil styky s vlastí  a jako člen Devětsilu se účastnil kulturního dění v Československu. V roce 1927 založil se svými přáteli básníky skupinu Le Grand Jeu – jeho tvorba se vyvíjela směrem ke snaze postihnout univerzální jednotu světa a lidského života. Šímovy snové krajiny nebo mytologická podobenství promlouvají i jako vzpomínka malíře na kraj mládí. Významnou součást jeho tvorby tvořila práce ilustrátorská. Zemřel v roce 1971 v Paříži.

Josef Šíma
Božská symfonie

lept / etching, 1930
17 x 13 cm
38 000 Kč

Objednat

Josef Šíma
Bois de Boulogne, bois d’amour

dřevoryt, 1925
8,5 x 8,5 cm
rámováno / framed
5 500 Kč

Objednat

Josef Šíma
Daidalos se vznáší nad městem

dřevoryt / woodcut, 17 x 18,5 cm, 1957
2 800 Kč

Objednat

Josef Šíma
De males femelles

dřevoryt, 1925
14,5 x 9,5 cm
rámováno / framed

Josef Šíma
Dva akty

zinkografie, 1928
14 x 10,5 cm
2 500 Kč

Objednat

Josef Šíma
Icare ubi es?

dřevoryt / woodcut, 9,5 x 8 cm, 1957
3 100 Kč

Objednat

Josef Šíma
Ikarova ruka

dřevoryt / woodcut, 9,5 x 3,5 cm, 1957
3 100 Kč

Objednat

Josef Šíma
Kompozice

lept / etching, 1967
13,5 x 9,5 cm
rámováno / framed
21 000 Kč

Objednat

Josef Šíma
Kompozice II

lept / etching, 13,5 x 9,5 cm, 1967
19 000 Kč

Objednat

Josef Šíma
Lavička

dřevoryt / woodcut 5,5 x 5 cm, 1958
2 500 Kč

Objednat

Josef Šíma
Putování I

dřevoryt, 1922
14 x 12,5 cm
8 400 Kč

Objednat

Josef Šíma
Putování VIII

dřevoryt, 1922
14 x 12,5 cm
8 400 Kč

Objednat

Josef Šíma
Suite des avantures galantes

(Po galantních dobrodružstvích)
dřevoryt, 1925
14,5 x 8,5 cm
6 000 Kč

Objednat

Josef Šíma
Venuše

dřevoryt, 50. Léta
12 x 8 cm
rámováno / framed
5 000 Kč

Objednat