Josef Váchalgrafik a malíř / graphic artist and painter

*23. září 1884 +10. května 1969 ve Studeňanech u Radimi

Josef Váchal je jedním z nej originálnějších středoevropských umělců 20. století. Malíř, grafik, řezbář, typograf, spisovatel a básník Josef Váchal (*1884 – + 1969) byl velmi původní, všestranný a výstřední umělec vybavený mimořádnou obrazotvorností, která vyplývala z jeho úzkosti z neznáma. Po celý život se zajímal o náboženství a kacířství, spiritualismus, okultismus a theosofii. Váchal je především známý svými unikátními dřevorytovými knihami,  grafickými listy a ex libris. Vydával v omezených nákladech své jedinečné knihy, ke kterým vytvořil vlastní typografii, řezy písma a vazby, čímž se dostal na čelní místo v dějinách české knižní kultury.

Josef Vachal is one of the most extraordinary Central European artists of the 20th century. Painter, graphic artist, draughtsman, carver, typographer, writer and poet Josef Váchal (*1884 – + 1969) was a very original and versatile artist. He was an eccentric artist endowed with extraordinary imagination, resulting from his anxiety of the unknown. Throughout his whole life he was interested in religion and heresy, spiritualism, occultism and theosophy. Váchal is known for his unique books, prints and ex libris, especially woodcuts. He started publishing limited editions of his unique books, creating his own typography, typeface, illustrations and bindings, whereby he represented a highlight in the history of Czech book design.