Pavel Vašíčekmalíř / painter

*7. února v Mladé Boleslavi

Pavel Vašíček se narodil 7. února 1979 v Mladé Boleslavi.

Patří k nejvýraznějším představitelům mladé generace českých realistických malířů. Ve své tvorbě od počátku uplatňuje značně široké výrazové pole, sahající od hyperrealistických portrétních kreací, přes expresi ke zcela rozvolněnému malířskému gestu gestické abstrakce. Autorova znalost významu různých vývojových etap evropského umění – baroko, manýrismus, expresionismus, je důležitou a nepřehlédnutelnou součástí celkové koncepce některých jeho děl, upozorňujících ve svých základních myšlenkách na hodnoty a idee pluralismu.

Pavel Vašíček
Krajina

olej na plátně
80 x 60 cm, 2015
26 000 Kč

Objednat