Pravoslav Radasochař, keramik / sculptor and ceramist

*14. října 1923 v Železném Brodě +23. dubna 2011 v Praze

Pravoslav Rada se narodil 14. října 1923 v Železném Brodě, zemřel 23. dubna 2011 v Praze.
V letech 1939–1943 studoval na Vyšší průmyslové škole sochařské a kamenické v Hořicích v Podkrkonoší, ve studiu pokračoval v letech 1943 až 1949 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u profesorů J. Laudy, B. Stefana a O. Eckerta. Zde uzavřel v letech 1958 – 60 studia aspiranturou. V roce 1947 obdržel roční stipendium dánské vlády. Studoval na Kodaňské uměleckoprůmyslové škole a pracoval v dílně Nathalie Krebs. V letech 1968–69 přednášel na Southern Connecticut State College v New Haven USA.

Byl spoluzakladatelem skupiny Bilance, od roku 1956 je členem Mezinárodní keramické akademie (AIC) v Ženevě, členem Umělecké Besedy v Praze a Sdružení výtvarných umělců-keramiků.

Pravoslav Rada, klasik české keramiky, se celoživotně zabýval především ateliérovou tvorbou figurálních plastik: zvířecích (ryby, kočky a ptáci), bájných (elfové, andělé i archandělé) a lidských. Radovo rozsáhlé a různorodé dílo v sobě nese vtip, nadsázku, drobnou ironii, nadhled i moudré zamyšlení.

Autor používal široké spektrum keramických hmot včetně porcelánu a jejich povrchových úprav. Nebál se dávat do kontrastu živé barvy glazur, aplikovat obtisky nebo přenášet fotografie (např. dvojice Suchý a Šlitr). Vytvořil řadu sochařsky vynalézavě řešených realizací, které obohatily veřejné prostory jako kulturní a nákupní střediska, školy nebo sídliště. Tyto objekty jsou podobně jako jeho menší plastiky výrazné, okamžitě identifikovatelné a především vysoce originální.