Šárka Radovásochařka a keramička / sculptor and ceramist

*3. května 1949 v Praze

"Narodila jsem se v Praze. Po maturitě na gymnaziu jsem vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze.

Po jejím ukončení jsem se věnovala hlavně užitkové keramice a drobné plastice. Vždy jsem považovala za stejně potřebnou a zajímavou "užitou" a "volnou" tvorbu, obě se navzájem ovlivňovaly a prolínaly, přitom rozdíly mezi nimi mizely.

Mám několik zdrojů inspirace. Ráda se nechávám ovlivnit imaginací poezie (Bašó, Hrubín, lidové písně). Nevyčerpatelně mne inspiruje příroda. Vzrušuje mne napětí mezi živou přírodou a civilizací.

Porcelán jsem si zamilovala už na školní praxi v továrně. Umožňuje jemné tvarování detailů, uplatnění jasných i tlumených barev …

Vystavovala jsem v Mnichově, Norimberku, Stuttgartu, Faenze, Miláně, Madridu, Barceloně, Vídni, Stockholmu, Bernu, Budapešti, Kolíně nad Rýnem. V Čechách v Karlových Varech, Chebu, Mariánských lázních, Železném Brodě, Brně, Chrudimi, Kolíně a několikrát v Praze."

 

''I was born in Prague. After graduating from the secondary school, I studied at the VSUP (Academy of Arts, Architecture and Design) in Prague. After finishing university, I was mainly making utility ceramics and small plastic art. I have always considered both ''utility'' and ''free'' creations as equally useful and interesting. Both influence one another and at the same time the differences between them disappear.

I have several sources of inspiration. I like to be influenced by the imagery of poetry (Baso, Hrubin, and folklore songs). I am endlessly inspired by nature. The tension between living nature and civilisation thrills me.

I fell in love with porcelain during my work experience in a factory. It enables great attention to detail and one can use of both clear and toned down colours…

I have exhibited in Munich, Nuremberg, Stuttgart, Faenze, Milan, Madrid, Barcelona, Vienna, Stockholm, Bern, Budapest, and Cologne upon Rhine. In the Czech Republic I have had exhibitions in Karlovy Vary, Cheb, Marianske lazne, Zelezny Brod, Brno, Chrudim and a few times in Prague."

Šárka Radová
Sedící

porcelán, výška 21 cm
2015
5 900 Kč

Objednat

Šárka Radová
Žlutá dóza

porcelán, výška 30 cm
1997
7 200 Kč

Objednat

Šárka Radová
Hlavička

porcelán, výška 16 cm
2015
7 400 Kč

Objednat

Šárka Radová
Hlava na hranolu

porcelán, výška 16 cm
2012
2 600 Kč

Objednat

Šárka Radová
Dvojice I

porcelán, výška 16 cm
2006

Šárka Radová
Dvojice II

porcelán, výška 16 cm
2006

Šárka Radová
Lázeňská trubička II / Spa Tubule I

porcelán / porcelain
20 cm, 2013
1 500 Kč

Objednat

Šárka Radová
Portrét dívky / Girl´s Portrait

pálená šamotová hlína / fire clay
39 cm, 2013
23 000 Kč

Objednat

Šárka Radová
Chlapec / Boy

porcelán / porcelain
24 cm, 2010
3 700 Kč

Objednat

Šárka Radová
Chodec / Walker

porcelán / porcelain
57 cm, 1995
22 000 Kč

Objednat

Šárka Radová
Muž a pták / Man and a Bird

porcelán / porcelain
38 cm, 2001
11 200 Kč

Objednat

Šárka Radová
Taneček / Small Dance

porcelán / porcelain
23 cm, 2003
7 200 Kč

Objednat

Šárka Radová
Výkvět / Choice

porcelán / porcelain
49 cm, 2001
22 500 Kč

Objednat

Šárka Radová
Květina I / Flower I

porcelán / porcelain
114 cm, 2000
85 000 Kč

Objednat

Šárka Radová
Květina II / Flower II

porcelán / porcelain
96 cm, 2000
58 000 Kč

Objednat

Šárka Radová
Busta I

porcelán, výška 16 cm
2012
2 300 Kč

Objednat

Šárka Radová
Busta II

porcelán, výška 16 cm
2012
2 300 Kč

Objednat

Šárka Radová
Busta III

porcelán, výška 16 cm
2012
2 300 Kč

Objednat

Šárka Radová
Katalog

Katalog Šárky a Pravoslava Radových vydaný k výstavě v Galerii Art Chrudim v roce 2008. 24 stran, formát 21x15 cm, 50 čb reprodukcí. text Pravoslav Rada a Šárka Radová. Foto Luděk Vojtěchovský, design Jiří Sáva. Náklad 300 ks. Vydala Galerie art Chrudim v dubnu 2008
60 Kč

Objednat