Svatopluk Klimeš
malíř / painter

*10. března 1944 v Praze

Narozen 10. března 1944 v Praze.

1959-1963 Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze
1967-1973 Akademie výtvarných umění v Praze
1973 volné umění
1998 pedagog na Fakultě užitého umění a designu UJEP, Ústí nad Labem
2001-2006 proděkan pro studium na FUUD UJEP, Ústí nad Labem
2003 jmenován docentem
2010 pedagog na FUD UJEP + volné umění