Tomáš Bímmalíř a grafik / painter nad graphic artist

*12. listopadu 1946 v Praha

 

 

Tomáš Bím se narodil 12. listopadu 1946 v Praze. 

Je vyučen tiskařem, dále studoval soukromě. V prvních letech tvorby se zaměřil především na užitou grafiku, kresbu, ilustrace a suchou jehlu.

Od roku 1978 se zabývá volnou grafikou – především litografií.
V poslední době se věnuje převážně malbě – acryl, olej. Měl kolem padesáti výstav doma i v zahraničí. Zúčastnil se řady kolektivních výstav. Dvakrát získal ocenění za grafiku v Dánsku a v Polsku.


Tomas Bim was born on 12 November 1946 in Prague.

Trained as a typographer, he later continued to study privately. In the beginning, Bim mosty concentrated on applied graphic art, drawing, illustration and dry point. Since 1979, his works tend to arrive from the sphere of free graphic art – namely lithography. In the past years, he has enjoyed painting using acrylic paints and oil.
Tomas Bim has exhibited extensively both at home and abroad, and received prizes in Denmark and Poland.

 

Na návštěvě v ateliéru Tomáše Bíma
Visiting the Studio of Tomas Bim

(Lety, 10. února 2000)
(Lety, 10 February 2000)

 

Tomáš Bím pracuje na novém obraze s tématem závodní dráhy:
Tomas Bim is working on a new painting:

… "v poslední době pracuju s acrylem".
… "lately I have been using acryl".

"Vyhovuje mi barevnost a taky, že rychle schne".
"Its colourfulness suits me, and it dries faster".

"Žlutá a hlavně ta přímá, ta je moc pěkná …"
"Yellow, and mainly the straight line is nice…"

Tomáš Bím
Cirkusový stan

litografie, 1980
10,5 x 8 cm
1 800 Kč

Objednat

Tomáš Bím
Měsíc nad vodou

suchá jehla / dry-point, 10 x 15 cm
1 500 Kč

Objednat

Tomáš Bím
Brýle

litografie, 1989
13,5 x 8,5 cm
950 Kč

zamluveno