Vladimír Tesařmalíř, grafik a ilustrátor / painter, graphic artist and illustrator

*20. října 1924 v Praze +12. října 2008 v Praze

Vladimír Tesař se narodil 20. října 1924 v Praze. Studoval na Státní grafické škole v Praze, absolvoval Akademii výtvarných umění a Akademii múzických umění. V letech 1954-59 byl asistentem grafické speciálky AVU.

Jeho rozsáhlé výtvarné dílo zasahuje do oblasti malby, grafiky, kresby, ilustrace, filmového plakátu, scénografie i realizace animovaných filmů. Jeho tvorba osciluje mezi podněty z vnějšího světa a hlubokými vnitřními prožitky, od osobitě vyjádřených reálných motivů po abstraktní znaky a symboly. Přitom je však vnitřně jednotná.

Vladimír Tesař vytvořil množství knižních ilustrací. Mezi jeho nejvýznamější patří ilustrace Babičky B.Němcové či Goethova Fausta. Měl řadu samostatných i kolektivních výstav, je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze a v mnoha dalších veřejných i soukromých sbírkách doma i ve světě.

Vladimir Tesar was born in 1924 in Prague. He attended the State Graphic School in Prague, graduated from the Academy of Fine Arts and the Academy of Performing Arts. During the years 1954-59, Tesar worked as an assistant at the Academy of Fine Arts.

The scope of Tesar's work spans from painting, graphic art, drawing, illustration, film posters, scenic design, and animated film. His work reflects both the external impulses and profound inner experience,  from expressive characteristic motivations to abstract symbols. 

Vladimir Tesar is the author of many book illustrations. The most acclaimend illustrations can be found in B. Nemcova's Babicka (The Grandmother) and Goethe's Faust. Tesar has extensively exhibited both at home and abroad. His works can be found in the collection of the National Gallery in Prague and other public and private collections all over the world.  

Vladimír Tesař
Odsouzení / Denouncement

k / author´s print, 20 x 17,5 cm, 1988
signováno / signed
5 800 Kč

Objednat

Vladimír Tesař
Mlčení / Silence

suchá jehla / dry-point
autorský tisk / author´s print, 20 x 17,5 cm, 1988
signováno / signed
5 800 Kč

Objednat

Vladimír Tesař
Jezdci / Horsemen

suchá jehla / dry-point
autorský tisk / author´s print, 19,5 x 13 cm, 2003
signováno / signed
3 800 Kč

zamluveno

Vladimír Tesař
Relikviář / Shrine

linoryt+akvarel / linocut+watercolour
autorský tisk / author´s print, 17 x 11,5 cm, 1969
signováno / signed
1 700 Kč

Objednat

Vladimír Tesař
Hra v kruhu / Cyclic game

linoryt+akvarel / linocut+watercolour
autorský tisk / author´s print, 17 x 12 cm, 1969
signováno / signed
1 700 Kč

Objednat

Vladimír Tesař
Genesis

suchá jehla / dry-point
4/10, 20 x 18 cm, 1985
signováno / signed
5 800 Kč

Objednat

Vladimír Tesař
Jezdec / A Rider

litografie / lithograph, 33/50
1978, 27 x 20
signováno / signed
1 900 Kč

Objednat

Vladimír Tesař
Křik / Shout

litografie / lithograph, 34/50
signováno / signed
1978, 27 x 20
1 900 Kč

Objednat

Vladimír Tesař
Chatrnosti

suchá jehla, 1988,
19,5 x 17,5
7 200 Kč

Objednat