Zdeněk Mézlmalíř, grafik, sochař a ilustrátor / painter, graphic artist, sculptor and illustrator

*31. října 1934 v Praze +23. května 2016 v Praze

Úvaha nad koncem epochy

Zdeněk Mézl
 

Zdeněk Mézl se narodil 31. října 1934 v Praze, v letech 1949 – 1953 studoval u profesota Vodrážky na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Praze, později u profesora Vladimíra Pukla na pražské Akademii výtvarných umění. Tu dokončuje u profesora Vladimíra Silovského v roce 1960. Již na pražské Akademii …. se pouští Zdeněk Mézl do prvních ilustračních pokusů v technice dřevorytu. Z realizovaných lze uvést Pohádky Boženy Němcové pro státní pedagogické nakladatelství.

Dřevoryt je technikou velmi náročnou časově, prodražující se i poměrně vysokou cenou materiálu, což vede nutně k určité výjimečnosti ilustrátora, který i za těchto podmínek je ochoten se dřevorytem zabývat soustavně. Knihy, které Zdeněk Mézl ilustroval ( a bylo jich několik desítek ) dokazují jedinečnost Mézlova talentu a stávají se dokladem přínosu české knižní kultuře opětovným uvedením polozapomenuté techniky dřevorytu do české ilustrace.

K vlastní grafice se Mézl dostává jen velmi sporadicky, pak ale vznikají listy velmi závažné a bezesporně nadčasové hodnoty. Mezi ně jistě patří listy Boj o katedrálu nebo Hej Slované!

Zdeněk Mézl miluje příběhy, tedy epiku, na lyriku jaksi není stavěn ani svou postavou. Je vypravěčem, který vidí své bližní v minulosti i současnosti se všemi jejich chybami a směšnostmi a který je tak rád traktuje svým humorem a svou ironií, kdykoliv se domnívá, že je humor na místě. Tedy skoro vždy.

 

Zdenek Mezl was born on 31 October 1934. Between 1949-1953, he studied under Prof. Vodrazka at the VSUP (College of Applied Arts) in Prague and later joined the Academy of Visual Arts where he began his first experiments in illustrations using woodcutting techniques. Mezl graduated from the Academy under Prof. Vladimir Silovsky in 1960.

Woodcutting is a very time demanding technique, and due to the use of expensive materials also costly. This requires a special approach by those illustrators who are prepared to systematically pursue this technique despite the above mentioned requirements. The number of books (dozens of them), which Mezl has illustrated, provide a proof of his unique talent. At the same time, repeated introduction of almost forgotten woodcutting technique demonstrate his contribution to the Czech book illustrations.

Mezl engages only rarely in graphic art. However, his graphic sheets are of extremely important and timeless value. Among such creations are "A Battle for Cathedral" or "Hey, Slavs!"

Zdenek Mezl loves epic stories, to be precise his features are not at all suggestive of lyrical poetry. He is a story-teller, who sees the things closest to him in the past and the future, with all their faults and ridiculous problems, to which he likes to react with humour and irony whenever he feels appropriate. That is nearly all the time.