JOSEF VÁCHAL
Mystikové a visionáři
Mystics and Visionaries
 

 

10. - 20. léta

30. léta

1. pol. 40. let

2. pol. 40. let

 

Výstava Josef Váchal - Mystikové a visionáři představuje 50 grafických listů kultovní postavy českého výtvarného umění :::
Josef Váchal (1884 - 1969) byl českým malířem, grafikem, ilustrátorem, sochařem a řezbářem, konečně také spisovatelem a básníkem. Jeho tvorba byla ovlivněna expresionismem a prvky symbolismu, naturalismu a secese, pokoušel se však o vlastní stylově nevyhraněné umělecké vyjádření. Váchal se zaměřoval zejména na grafické práce, využívající primitivistické vyjádření životních postojů autora. Snažil se však v grafice hledat a formovat nové velice originální postupy. Vytvářel vlastní knihy, které nesly podobu uměleckého rukodělného artefaktu. Umísťoval do těchto knih četné ilustrace dřevorytem, knihy sám sázel, vázal a tiskl, a to jen ve velmi omezeném nákladu několika kusů. ... celý životopis


 


28. červenec - 13. září 2008
28st July - 13th September 2008


domů / home