HELENA GIRAS - KOZÁKOVÁ

DVA & PŮL
TWO & A HALF

Vernisáž a výstava od 13. července do 5. srpna 1999
Private View and Exhibition 13 July - 5 August 1999

 

 

 


 

giras-vernisaz3.jpg (39480 bytes)

Uprostřed vzadu Helena Giras - Kozáková s keramičkou Darjou Čejkovou, 
u stolku malířka Karolina Mitášová a fotograf Pavel Peknik
Helena Giras - Kozáková (middle) with ceramist Darja Čejková,
painter Karolína Mitášová (front) with photographer Pavel Peknik

 

 

Darja Čejková a Helena Giras-Kozáková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

co psaly noviny (mf DNES)

zpět / back