HANA PURKRÁBKOVÁ

Spáči a ostatní
Sleepers and Others

 

 

 

Vlevo a vpravo sedící občané, uprostřed a na zemi spáči a napravo sedící žena
Sitting Citizens on the left and right, Sleepers in the middle and on the floor,
and Sitting Woman on the right 

 
 

 

Šestý, sedmý a osmý občan
The Sixth, Seventh and Eight Citizen

 

 

Druhý a třetí občan
The Second and Third Citizen

 
 

Purkrabkova-vystava2.jpg (28483 bytes)

Občané, spáči a v čele kresby Hany Purkrábkové
Citizens, Sleepers and drawings in the front  

zpět na stránku Hany Purkrábkové
back to the Hana Purkrabkova page