Andrej HaršánySochy

13. června - 18. července 2020

Trnavský rodák Andrej Haršány (1984) žije a pracuje v Borové. Vystudoval Univerzitu sv. Cyrila a Metoděje, Katedru intermedií a multimédií Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě, absolvoval stáž na University of Plymouth, vystavoval například v Trnavě, Bratislavě, Berlíně, Moskvě, Wroclavi, Praze a v Kolíně nad Rýnem.

Mimo samotnou sochařskou práci ho zajímá i proces tvorby uměleckého díla. Za všechny realizace snad jen sochařův popis jedné z nich: „Obnáša to vhodný výber nedostupnej lokality s použitím horolezeckej techniky. Adrenalín. Logistika. Výzva. Drina. Práca s materiálom priamo na mieste, iba s nástrojmi, ktoré si prinesiem.“

Andrej Haršány je sochař, který ve své tvorbě plně respektuje materiál. Snaží se minimalizovat své zásahy a akcentuje vyznění samotného materiálu. Jeho tvorba se posunuje od figurativnosti až k minimalismu, kdy subjekt je v soše již jen naznačen. Důsledně hlídá autenticitu materiálu, raději hledá vhodný objekt, než aby ho svými zásahy přetvářel. Očekávaným výsledkem je pak rovnováha mezi subjektem a objektem.

Jako první slovenský paraclimber se zúčastnil mistrovství světa.