Česká grafická moderna / Czech Graphic Modernism

1. srpna - 8. září 2007

26 umělců, kteří tvořili dějiny českého moderního umění
26 Artists which have created the history of Czech modern art