Česká grafická modernaGrafické listy uměleckých velikánů 1. poloviny 20. století

3. prosince - 20. ledna 2021

Čapek, Hoffmeister, Kobliha, Konůpek, Kremlička, Kupka,
Lhoták, Macková, Panuška, Preissig, Svolinský, Šíma,
Teige, Toyen, Trnka, Váchal, Zrzavý

Výstava představuje kolekci 110 grafických děl 17 umělců České moderny,
kteří vytvořili základ českému modernímu umění.