Česká socha 1900 - 1950sochy

21. ledna - 18. března 2023

Výstava představuje 33 děl třinácti sochařů první poloviny 20. století, kteří vytvářeli české moderní sochařství. Většina mladých tvůrců přelomu století se formovala pod vlivem moderního francouzského sochařství s jeho nejvýraznějšími postavami Augustem Rodinem a  Antoinem Bourdellem. Výstava naznačuje i vlivy, kterými se sochaři nechali inspirovat. Gotika, baroko i klasicismus tak společně s francouzskými vlivy pomohli vytvořit originální české moderní sochařství.
 
Většina vystavených exponátů jsou autorské odlitky studií větších soch. Jsou vytvořeny ze sádry, pálené hlíny a bronzu. Část plastik vznikala v pražských keramických a sádrařských dílnách v první polovině 20. století. Bronzové sochy jsou pozdějšími odlitky sádrových studií sochařů. Všechny sochy pocházejí ze soukromé sbírky.