Erika KlosObrazy / Paintings

4. července - 2. září 2006

Malířka a grafička Erika Klosová


Jako mnozí umělci došla i německá malířka a grafička Erika Klos od prvopočáteční věcnosti až k čistě abstraktní řeči obrazů. Její tvorba je dokladem toho, že vliv abstraktního expresionismu, kam lze její dílo zařadit, je i na počátku tohoto století stále přítomný, ačkoliv již bezprostředně předcházel pop-artu šedesátých let.
Zhruba od roku 1995 jsou experimenty s barvou, formou a materiálem již zcela v těžišti autorčiny umělecké výpovědi. V porovnání s mnohými představiteli lyrického proudu abstraktního expresionismu je Erika Klos mnohem důsledněji abstraktní a do své tvorby již nevpouští žádný figurální prvek. Olej a akryl kombinuje s méně obvyklými materiály jako je asfalt, lak, písek nebo popel a dosahuje tak zvláštních povrchových účinků. Barvy nanáší v několika překrývajících se transparentních vrstvách a zdánlivě téměř monochronní plochy graficky dynamizuje výraznými barevnými liniemi. Plochy a tyto kontrastní křivky širokým štětcem nahozených linií vytvářejí napětí a prostorovou hloubku, která je zároveň výrazem určitého duševního stavu a emoce. Vedle prudkých a pevných gest se zde objevuje také něžnost, která svou barevnou rafinovaností obraz sjednocuje a vyvažuje. Prosvětlené kompozice Eriky Klos generují silové napětí, které je základem každého pohybu, jako opaku stability, nehnutelnosti a ustrnutí. Neboť i v životě platí, že to, co se nehýbe, nežije. Základní devízou její malby je tedy spontánní vyjádření pocitu, psychické exploze. Spirálovité linie tak vyjadřují pohyb i volnost myšlení a pocit svobody.

Málokterý styl se tak, jako abstraktní expresionismus, vyžívá v malířských efektech a kultivaci malířských hmot a povrchů. Způsoby prozkoumávání možností abstraktní malby jsou až nekonečné. Přirozenou oporou malířské práce Eriky Klos je grafika, která vyhovuje jejímu zájmu v experimentování. Zejména má ráda lept, který kombinuje s materiálovým a reliéfním tiskem, raženým tiskem a slepotiskem. Vedle dřevěných desek používá drátěné pletivo, kartonové šablony a mnoho dalších materiálů. Tiskne přes sebe, přetiskuje listy telefonního seznamu, využívá kontrastu geometrických ploch a jemných grafických struktur. Zprostředkovává divákovi bohatost pocitů a obsahů s širokými možnostmi interpretace a významů. Svou individuálně rozvíjenou abstraktní obrazovou řečí diváka vtahuje do virtuálního obrazového prostoru, v němž vizualizuje napěťové složky své osobnosti ukryté a utajené v podvědomí.


Vít Bouček

 

4. červenec – 2. září
4th July – 19th August

Vernisáž: 4.7. 2006 od 17 hodin

Hudební vystoupení:
RIDINA AHMEDOVÁ

Galerie SÝPKA Pardubice
(Zámek – Příhrádek)