František KupkaLysistrata

3. března - 3. dubna 2008

V grafickém cyklu Lysistrata Kupka mistrným a svobodným způsobem ztvárnil Aristofanův příběh žen, které ovládly své muže. Soubor leptů, který byl zařazen do sbírek Národní galerie již roku 1913, je v Čechách poprvé nabízen k prodeji jako kompletní cyklus v Galerii ART.

Frank Kupka represented in a masterly and free manner the story written by Aristophanes about women who dominated men, in a cycle of prints Lysistrata. This set of etchings had been in the collection of the National Gallery since 1913. For the first time in the Czech Republic the Galerie Art is offering the complete set for sale.