František KynclMonostruktury

1. června - 30. července 2010

František Kyncl (narozen v roce 1934 v Pardubicích) patří mezi nejvýznamnější české konstruktivisty druhé poloviny 20. století. Po nechtěné emigraci v roce 1968 studoval na Akademii umění v Düsseldorfu a zde se také natrvalo usadil. V současné době patří k významným německým autorům tzv. düsseldorfského okruhu. Výstava v chrudimské galerii představuje 67 originálních prací Františka Kyncla z let 1970 až 2002 a je první obsáhlou prodejní výstavou autora v České republice.

článek o výstavě v mfDNES