20 let Galerie ART ChrudimVýstava vybraných děl autorů galerie

Jan Koblasa

Jeden z nejvýznamnějších českých sochařů, umělecká ikona šedesátých let, který je dnes známější ve světě než v Čechách.

Jan Koblasa se narodil 5. října 1932 v Táboře. Vystudoval gymnázium v Teplicích, kam se rodina roku 1945 přestěhovala a po té pražskou Akademii výtvarných umění (1952 – 1958). Prošel sochařskými ateliéry O. Španiela, J. Laudy a K. Pokorného. Díky svému záměru založit absurdní divadlo absolvoval také rok studia scénografie na DAMU u F. Tröstera. 

První významnou výstavu v Teplicích společně s Mikulášem Medkem pojednal jako skutečnou show tehdejší tajemník obou umělců, herec Pavel Landovský. Skutečně kultovní je spolupráce s Mikulášem Medkem na oltáři a interiéru kostela v Jedovnici ještě ze šedesátých let. Před emigrací stihl Jan Koblasa vytvořit a instalovat obří objekt-reliéf na letišti v Ruzyni.

Je autorem řady grafických cyklů v mnoha technikách, nejslavnější je hlubotisková Apokalypsa, ale pracuje také se serigrafií, monotypem a počítačovou grafikou. Vedle výtvarného umění se věnuje také hudbě a literatuře, zvláště poezii, kterou často ilustruje. 

Když bratrská vojska vstoupila v srpnu roku 1968 do ČSSR, byl Jan Koblasa právě v Miláně a domů už se nevrátil, také protože byl za opuštění republiky (vlastizradu) odsouzen k devítiletému trestu odnětí svobody. Usadil se v severním Německu a v roce 1969 založil v Kielu na Muthesius Hochschule obor volné plastiky, kde 30 let vyučoval. V letech 2002 - 2005 vedl Ateliér sochařství na Akademii výtvarných umění v Praze.
Sochy Jana Koblasy se staly zcela přirozenou součástí německého a evropského umění. V domácím veřejném prostoru je zatím jeho soch poměrně poskrovnu: mj. park Gustava Mahlera v Jihlavě (2010), Rodina v Mikulově, kaplička v Bílce pod Milešovkou. Velká pískovcová skulptura je také v Hořicích díky mezinárodnímu sympoziu a též nedaleko Kuksu.

Česká i světová soukromá i státní muzea umění sbírají, opatrují a vystavují Koblasovo sochařské, malířské a grafické dílo. Dvě rozsáhlé monografie doprovázející reprezentativní výstavy připravili Mahulena Nešlehová (2002) a Zdeněk Primus (2015). Jan Koblasa je autorem knihy básní O tom (2006) a třech vzpomínkových knih založených na svých autentických denících. Záznamy z let padesátých a šedesátých (2002), Emigrace: vstávání z mrtvých se živým nedaří (2011) a Konec exilu: cizinec mezi svými (2014) mapují po dvacetiletých úsecích umělcovu kariéru. Žije a tvoří v Hamburku a v Praze.

Jan Koblasa
Dáma s kaméliemi I - La Traviata

bronz / bronze, 24 cm
2006