20 let Galerie ART ChrudimVýstava vybraných děl autorů galerie

Zdeněk Mézl

Svérázný grafik a malíř s nepřekonatelnou technikou, jehož grafické dílo vyrůstá a volně navazuje na barokní grafiku a českou lidovou dřevořezbu.

Zdeněk Mézl se narodil 31. října 1934 v Praze, v letech 1949 - 1953 studoval u profesota Vodrážky na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Praze, později u profesora Vladimíra Pukla na pražské Akademii výtvarných umění. Tu dokončuje u profesora Vladimíra Silovského v roce 1960. Již na pražské Akademii .... se pouští Zdeněk Mézl do prvních ilustračních pokusů v technice dřevorytu. Z realizovaných lze uvést Pohádky Boženy Němcové pro státní pedagogické nakladatelství.

Dřevoryt je technikou velmi náročnou časově, prodražující se i poměrně vysokou cenou materiálu, což vede nutně k určité výjimečnosti ilustrátora, který i za těchto podmínek je ochoten se dřevorytem zabývat soustavně. Knihy, které Zdeněk Mézl ilustroval ( a bylo jich několik desítek ) dokazují jedinečnost Mézlova talentu a stávají se dokladem přínosu české knižní kultuře opětovným uvedením polozapomenuté techniky dřevorytu do české ilustrace.

K vlastní grafice se Mézl dostává jen velmi sporadicky, pak ale vznikají listy velmi závažné a bezesporně nadčasové hodnoty. Mezi ně jistě patří listy Boj o katedrálu nebo Hej Slované!

Zdeněk Mézl miluje příběhy, tedy epiku, na lyriku jaksi není stavěn ani svou postavou. Je vypravěčem, který vidí své bližní v minulosti i současnosti se všemi jejich chybami a směšnostmi a který je tak rád traktuje svým humorem a svou ironií, kdykoliv se domnívá, že je humor na místě. Tedy skoro vždy.

Zdeněk Mézl
Supermaminko, pozor

olej / oil-painting
47 x 27 cm, 2014