O autorovigrafika / graphic 6-8/2017

Albín Brunovský, malíř, grafik, ilustrátor a tvůrce bankovek, se narodil 25. prosince 1935 v obci Zohor, zemřel o jednašedesát let později, 20. ledna 1997 v Bratislavě.

V letech 1956 - 1961 studoval krom jiných u Vincenta Hložníka Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě a v letech 1963 - 1966 na stejné škole postgraduálně. Poté až do roku 1990 vedl na této škole knižní tvorbu, od roku 1981 jako profesor, od roku 1989 byl rektorem. Od roku byl 1987 místopředseda Svazu slovenských výtvarných umělců. Za své dílo byl oceněn v roce 1985 titulem národní umělec. Jeho malby se vyznačují minimalistickou technikou a obsahují surrealistické tendence. Zabýval se volnou grafikou široké škály technik i drobnou užitou grafikou, jako je exlibris, poštovní známky a bankovky. Provedl ilustrace například k dílům autorů N. V. Gogola, M. de Cervantese, H. Ch. Andersena.

Albín Brunovský patří k nejvýznamnějším slovenským umělcům dvacátého století. Je osobitý představitel fantazijního realismu (někdy označovaného jako druhá surrealistická vlna), založeného na dokonalé kresbě a obsahujícího filosofické a etické poselství.
 

 


Albin Brunovsky, born in Zohor, 25 Dec 1935. Slovak printmaker, painter and illustrator. From 1951 to 1955 he studied at the Central School of Industrial Art at Bratislava and at the School of Fine Arts, Bratislava, from 1956 to 1961, completing his training there in 1963–6. In 1967 he was put in charge of the book production department; in 1981 he was appointed professor. 

His early work as printmaker and illustrator derived its inspiration from the imaginative tradition of Slovak art, which he interpreted in his own version of neo-Surrealism. In 1964 Klee, Kandinsky and Miró began to influence his work, and his illustrations were clearly inspired by Chagall. He gradually developed his own version of Mannerism and adapted his artistic language accordingly, aiming, in his graphic work, at the precise technical mastery of lithography, etching etc. 
While remaining faithful to his imaginative position, he slowly moved towards the rigour of Verismo. He has illustrated more than 100 books for children and adults, producing paraphrases of texts by way of free improvisation. He has also designed bookplates, banknotes and film posters.

 

Text o Albínu Brunovském na aktuality.sk