Alva Hajnobrazy & kresbypaintings & drawings

Obrazy / Paintings

Alva Hajn
Černá a bílá I

olej na plátně, 125x125 cm
opus 00512, 198

Alva Hajn
Černá a bílá II

olej na plátně, 125x125 cm
opus 00515, 1987

Alva Hajn
Černá a bílá III

olej na plátně, 125x125 cm
opus P-92, 1987

Alva Hajn
Figurální kompozice II

olej na plátně, 185x120 cm
opus 00611c, 1972-75

Alva Hajn
Bez názvu

olej na plátně, 132x130 cm
opus 00092, 1979

Alva Hajn
Bez názvu

olej na plátně, 125x125 cm
opus 654a, 1981
oboustranný obraz 654 a+b

Alva Hajn
Bez názvu

olej na plátně, 125x125 cm
opus 654b, 1981
oboustranný obraz 654 a+b

Alva Hajn
Hlava v černé kresbě

olej na plátně, 132x130 cm
opus G-97, 1979

Alva Hajn
Figurální kompozice

olej na plátně, 125 x 125 cm
opus 003a, 1981

Alva Hajn
Panorama I

olej na plátně, 125 x 125 cm
opus 003b, 1981
oboustranný obraz 003 a+b

Alva Hajn
Panorama II

olej na plátně, 125 x 125 cm
opus 00657a, 1981

Alva Hajn
Modrá hlava

olej na plátně, 125 x 125 cm
opus 00657b, 1981
oboustranný obraz 00657 a+b

Alva Hajn
Figurální kompozice

olej na plátně, 125 x 125 cm
opus 0660a, 1981

Alva Hajn


Alva Hajn
Bez názvu

olej na plátně, 125 x 125 cm
opus 0660b, 1981
oboustranný obraz 0066 a+b

Alva Hajn
Figurální kompozice

olej na plátně, 125 x 125 cm
opus 662b, 1981
oboustranný obraz 662 a+b

Alva Hajn
Bez názvu

olej na plátně, 125 x 125 cm
opus 665a, 1981


Alva Hajn
Bez názvu

olej na plátně, 125 x 125 cm
opus 665b, 1981
oboustranný obraz 665 a+b

Alva Hajn
Kříž

olej na plátně, 150 x 115 cm
opus 00779, 1969-70

Alva Hajn
Bez názvu

olej na sololitu, 135 x 135 cm
opus 00536, 1979

Alva Hajn
Kompozice - Milenci

olej na sololitu, 135x158 cm
opus G-13, 1976-79

Alva Hajn
Ostrov Lesbos

olej na splplitu, 143 x 172 cm
opus G-46, 1975

Alva Hajn
Panorama s dominantou

olej na sololitu, 182 x 137 cm
opus D-43, 1979

Alva Hajn
Obraz

olej na plátně, 235 x 170 cm
opus G-14, 1968

Alva Hajn
Kompozice - Těla

olej na plátně, 183 x 190 cm
opus G-32, 1968

Alva Hajn
Panorama

olej na sololitu, 137 x 182 cm
opus D-49, 1979

Alva Hajn
panorama s dominantou

olej na sololitu, 135 x 135 cm
opus 00538, 1979

Alva Hajn
Panorama s dominantou v černé a modré

olej na sololitu, 137 x 182 cm
opus D-36, 1979

Alva Hajn
Postava

olej na plátně, 182 x 120 cm
opus G-27, 1969-70