Bohuslav ReynekOsamělý pastýř / Solitary Herdsman

DON QUIJOTE DON QUIJOTE 1955-56

Bohuslav Reynek
Don Quijote

suchá jehla / dry point
9,9 x 7,3 cm, 1958, opus G 400
signováno / signed

Bohuslav Reynek
Don Quijote doma / Don Quijote at Home

suchá jehla / dry point
24,7 x 16 cm, 1955-56, opus G 401
signováno / signed

Bohuslav Reynek
Don Quijote - Dulcinea z Tobosa / Don Quijote - Dulcinea from the Toboso

suchá jehla / dry point
23,4 x 13,2 cm, 1955-56, opus G 402
signováno / signed

Bohuslav Reynek
Don Quijote v hospodě / Don Quijote in the Pub

suchá jehla / dry point
24,6 x 16,2 cm, 1955-56, opus G 406
signováno / signed


Bohuslav Reynek
Don Quijote - Loutkové divadlo / Don Quijote - Puppet Theatre

suchá jehla / dry point
18,1 x 9,9 cm, 1960, opus G 407
signováno / signed

Bohuslav Reynek
Don Quijote - Stoupy / Don Quijote - Stamp Mill

suchá jehla / dry point
24,8 x 16,1 cm, 1955-56, opus G 408
signováno / signed

Bohuslav Reynek
Don Quijote s prasaty / Don Quijote with the Pigs

suchá jehla / dry point
24,6 x 16,1 cm, 1955-56, opus G 409
signováno / signed

Bohuslav Reynek
Don Quijote - Po návratu / Don Quijote - After Return

suchá jehla / dry point
17,9 x 12,9 cm, 1955-56, opus G 411
signováno / signed

Bohuslav Reynek
Don Quijote před smrtí / Don Quijote before the Dead

suchá jehla / dry point
20,6 x 13,6 cm, 1955-56, opus G 412
signováno / signed

Bohuslav Reynek
Don Quijote a Sancho Panza / Don Quijote and Sancho Panza

suchá jehla / dry point
14,8 x 10,3 cm, 1964, opus G 530
signováno / signed