Bohuslav ReynekOsamělý pastýř / Solitary Herdsman

OSAMĚLÝ PASTÝŘ SOLITARY HERDSMAN 50. léta / 50th years

Bohuslav Reynek
Ukřižování / Crucifixion

suchá jehla / dry point
25 x 13 cm, 50. léta

Bohuslav Reynek
Rozvážení hnoje / Carting of the Dung

suchá jehla / dry point
11,3 x 8,7 cm, 1950, otisk z původní desky, opus G 278

Bohuslav Reynek
Pieta IV/ Piety IV

lept / etching
24,5 x 16 cm, 1950, otisk z původní desky, opus G 293

Bohuslav Reynek
Veronika s Kristem II / Veronica with Christ

suchá jehla / dry point
24,8 x 18 cm, 1951, otisk z původní desky, opus G 295

Bohuslav Reynek
Noe vypouští krkavce / Noe Sends Out the Raven

lept / etching
22,2 x 18 cm, 1952, otisk z původní desky, opus G 32

Bohuslav Reynek
Kočka na dvoře / Cat on the Court

suchá jehla / dry point
11,6 x 8,9 cm, 1953, otisk z původní desky, opus G 326

Bohuslav Reynek
Kůzlata / Kids

suchá jehla / dry point
14,2 x 11,3 cm, 1953, otisk z původní desky, opus G 329

Bohuslav Reynek
Klády ve sněhu / Beams in the Snow

suchá jehla / dry point
16,1 x 11,6 cm, 1953, opus G 332
signováno / signed

Bohuslav Reynek
Pokání v Ninive / Repentance in Ninive

suchá jehla / dry point
15,8 x 25 cm, 1953, otisk z původní desky, opus G 334

Bohuslav Reynek
Koník / Tit

suchá jehla / dry point
17,5 x 19 cm, otisk z původní desky, 50. léta
rámováno / framed

Bohuslav Reynek
Bílý motýl / White Butterfly

lept a suchá jehla / etching and dry point
14,7 x 12,4 cm, 1955, otisk z původní desky, opus G 363

Bohuslav Reynek
Topol ve sněhu / Poplar tree in the Snow

suchá jehla / dry point
13,9 x 9 cm, 1958, otisk z původní desky, opus G 445

Bohuslav Reynek
Koloušek / Fawn

suchá jehla / dry point
11 x 8 cm, 1959, opus G 453
signováno / signed

Bohuslav Reynek
Šípkový keř / Rose Ship Bush

suchá jehla / dry point
12,5 x 14,5 cm, otisk z původní desky, konec 50. let