Bohuslav ReynekOsamělý pastýř / Solitary Herdsman

POSLEDNÍ LÉTA LAST YEARS 60. léta / 60th years

Bohuslav Reynek
Job

suchá jehla / dry point
24,5 x 17 cm, otisk z původní desky, 60. léta / 60th years


Bohuslav Reynek
Dulcinea

suchá jehla / dry point
15,5 x 10,5 cm, otisk z původní desky, 60. léta

Bohuslav Reynek
Kalvárie / Calvary

suchá jehla / dry point
9 x 6 cm, 60. léta
signováno / signed

Bohuslav Reynek
Kočičí rodina / Cat Family

suchá jehla / dry point
20,2 x 14,6 cm, 1965, opus G 537
signováno / signed

Bohuslav Reynek
Polní cesta / Field Road

suchá jehla / dry point
14 x 9 cm, otisk z původní desky, 60. léta / 60th yeras

Bohuslav Reynek
Koza v brambořišti / Goat in the Potato Field

suchá jehla / dry point
9 x 12,1, 1961, otisk z původní desky, opus G 492

Bohuslav Reynek
Lípa se stodolou / Lime tree with Grange

suchá jehla / dry point
18,1 x 13,7 cm, 1962, opus G 506
signováno / signed

Bohuslav Reynek
Ovečka s keřem / Ship with the Bush

suchá jehla / dry point
11,5 x 7,5, 60. léta
signováno / signed

Bohuslav Reynek
Cesta na pastvu / Road to Pasture

suchá jehla / dry point
7,8 x 11,8 cm, 1961, otisk z původní desky, opus G 495

Bohuslav Reynek
Petrkov

suchá jehla / dry point
13,7 x 21,7 cm, 1962, otisk z původní desky, opus G 505

Bohuslav Reynek
Pieta v loďce / Piety in the Boat

suchá jehla / dry point
13 x 18 cm, otisk z původní desky, 60. léta / 60th year

Bohuslav Reynek
Polní cesta / Field Road

suchá jehla / dry point
14 x 9 cm, otisk z původní desky, 60. léta / 60th yeras

Bohuslav Reynek
Postava v krajině / Figure in the Landscape

suchá jehla / dry point
18 x 14 cm, otisk z původní desky, 60. léta

Bohuslav Reynek
Postava v krajině s topoly / Figure in the Landscape with Poplars

suchá jehla / dry point
6,5 x 12 cm, 60. léta
signováno / signed

Bohuslav Reynek
Ruka na klice / Hand on Handle

suchá jehla / dry point
17 x 12,4 cm, otisk z původní desky, 60. léta

Bohuslav Reynek
Schodiště / Stairway

suchá jehla / dry point
24,5 x 16,9 cm, 1963, otisk z původní desky, opus G 516

Bohuslav Reynek
Srnky ve sněhu / Roes in the Snow

suchá jehla / dry point
7,9 x 12 cm, 1960, otisk z původní desky, opus G 477

Bohuslav Reynek
Strom u plotu / Tree at the Fence

suchá jehla / dry point
13,5 x 9 cm, 60. léta
signováno / signed

Bohuslav Reynek
Trnky před zrcadlem / Sloas in front of the Mirror

suchá jehla / dry point
16,9 x 12,5 cm, 1960, opus G 463
signováno / signed

Bohuslav Reynek
Cesta na pastvu / Road to Pasture

suchá jehla / dry point
7,8 x 11,8 cm, 1961, otisk z původní desky, opus G 495

Bohuslav Reynek
Za okny / Behind the Windows

suchá jehla / dry point
13,5 x 9 cm, 60. léta
signováno / signed

Bohuslav Reynek
Zahrada v zimě / Garden in Winter

suchá jehla / dry point
12 x 7,5 cm, otisk z původní desky, 60. léta

Bohuslav Reynek
Zátiší s kloboukem / Still Life with Hat

suchá jehla / dry point
16,5 x 15,5 cm, otisk z původní desky, 60. léta

Bohuslav Reynek
Zátiší v kuchyni / Still Life in the Kitchen

suchá jehla / dry point
14,8 x 9,9 cm, 1960, opus G 461
signováno / signed

Bohuslav Reynek
Závěj / Snowdrift

suchá jehla / dry point
13,4 x 9,8 cm, 1961, otisk z původní desky, opus G 493

Bohuslav Reynek
Zeď na výsluní / Wall in the Sunlight

suchá jehla / dry point
12,5 x 12,5 cm, 1960, opus G 465
signováno / signed

Bohuslav Reynek
Zimní zahrada s topolem / Garden with Poplar in Winter

suchá jehla / dry point
16 x 9,5 cm, 60. léta
signováno / signed