Česká grafická modernaPráce na papíře 9-10/2017

Toyen, Zrzavý

Toyen

21. září 1902, Praha - 9. listopad 1980, PařížVlastním jménem Marie Černínová byla grafičkou, malířkou, ilustrátorkou. Vystudovala UMPRUM v Praze v letech 1919-1922 u profesora Emanuela Dítě. Od roku 1923 byla členkou Devětsilu. V letech 1925-1929 pobývala se svým partnerem Jindřichem Štyrským v Paříži. V roce 1934 se stala zakládající členkou Skupiny surrealistů v ČSR. V roce 1947 odjela znovu do Paříže, kde se usadila a stala se členkou Bretonovy skupiny. Na počátku své tvorby vycházela z puristicky modifikovaného kubismu, který 1925 opustila. Se Štyrským vypracovali nový směr nazvaný artificialismus, jímž předjímali mnohé prvky pozdější lyrické abstrakce. Na počátku 30. let se z bezpředmětné barevné struktury začínají vydělovat plastické novotvary a záhadné objekty jako mušle, vejce, balvany, provazy atd. volně spočívající nebo plující v prohlubujícím se prostoru. Tímto obdobím se uzavírá vývojová dráha artificialismu a zároveň se otevírá cesta surrealismu. V destruktivních vidinách kresebného cyklu „Přízraky pouště„ se poprvé objevila i agresivní imaginace, jejíž útočnost a bezmocnost vystupňovala ve válečných dílech, provedených sugestivní technikou magického realismu, s níž se rozloučila až na začátku 50. let. Po té se věnuje prchavým přeludům, prostorům noci a halucinacím, promítnutých do obrazů nabitých silným erotickým potenciálem. Zároveň se věnuje kolážím, grafice a ilustracím knih svých surrealistických přátel.

Toyen
Dívčí tvář se šiškami

zinkografie a akvarel, 1931
9,5 x 8 cm
rámováno / framed

Toyen
Dívka s houslemi

zinkografie, 1931
13,5 x 9 cm
rámováno / framed

Toyen
Dívka s růží

zinkografie, 1944
16 x 11 cm

Toyen
Dvě masky

litografie, 1934
12,5 x 7,5 cm

Toyen
Srneček

litografie, 1933
13 x 9 cm

Jan Zrzavý

5. listopad 1890, Okrouhlice - 12. říjen 1977, PrahaMalíř, ilustrátor, grafik, scénograf, odborný publicista, autor memoárů a pohádek. Po nepřijetí na UMPRUM v r. 1906 navštěvoval soukromé školy v Praze. Roku 1907 byl ke studiu na UMPRUM přijat do ateliéru prof. Dítěte, v r. 1909 byl vyloučen. Stal se členem legendárního sdružení SURSUM (1910-1912). Seznámení s B. Kubištou v r. 1911 ovlivnilo jeho tvorbu směrem k symbolistnímu výrazu. Mezi lety 1912-1917 byl členem SVU Mánes, r. 1917 členem skupiny Tvrdošíjných. Počátkem 20. let se v jeho tvorbě objevuje vliv kubismu a postupně dospívá k neoklasicismu. R. 1923 vstoupil do Umělecké besedy. Spolupracoval s O. Štorch-Marienem a vydavatelstvím Aventinum. V letech 1924-1927 pobýval ve Francii, v Paříži a Bretagni, kde maloval lineární monochromně pojaté krajiny. Od 30. let začal malovat šerosvitné kompozice krajin, náboženská témata nebo přístavní scenérie. Od r. 1941 jezdil malovat krajinu do Vodňan, po r. 1946 znovu pobýval v Paříži a Bretagni. V r. 1957 měl velkou výstavu v Národní galerii v Praze. Po zbytek života rozvíjel duchovně akcentovanou malbu s jemnou linií a typickou šerosvitnou modelací.

Jan Zrzavý
Anděl

litografie, 1971, opus 35
rámováno / framed
31 x 23 cm

Jan Zrzavý
Dívka s květy ve vlasech

heliogravura, 1925
8,5 x 7,5 cm
rámováno / framed

Jan Zrzavý
Mládenec

heliogravura, 1925
8,5 x 7,5 cm
rámováno / framed

Jan Zrzavý
Hvězdy

litografie, 1946
16 x 10 cm

Jan Zrzavý
Loretánské náměstí

litografie, 1965, opus 32
10 x 15 cm

Jan Zrzavý
Průvod dívek

litografie, 1960, opus 28
11,5 x 8,5 cm