ČESKÝ SYMBOLISMUS

František Bílek

(1872 – 1941)

František Bílek, známý jako sochař a architekt, byl především i významný grafik. Po studiu malířství a sochařství odjíždí v roce 1891 na studijní pobyt do Paříže, kde navazuje trvalé přátelství se Zdenkou Braunerovou, Alfonsem. Muchou, Vojtěchem Hynaisem či Luďkem Maroldem. Po jeho návratu stipendijní komise v čele s J.V.Myslbekem odsoudí Bílkovu práci a stipendium mu odeberou. Bílek je nějaký čas nepochopen a odmítán, jeho uznání však přijdou později. Například po řadě výstav po celých Čechách shlédne jeho pražskou výstavu v roce 1908 francouzský sochař Antoine Bourdel, který jej označí za originálního umělce svého stylu, který nemá potřebu napodobovat významné evropské umělce. Námět Bílkových grafik tvoří zoufalství nad vinou člověka, vykoupení a víra, kromě biblických námětů tvoří i postavy z českých národních dějin. František Bílek je jednou z nejtypičtějších postav českého symbolismu.


František Bílek
Blahoslavení čistého srdce

dřevoryt / woodcut, 10 x 5,5 cm, 1927

František Bílek
Jedna pravda

dřevoryt / woodcut, 10,5 x 8 cm, 1927

František Bílek
Kristovo světlo

dřevoryt / woodcut, 10 x 8,5 cm, 1927

František Bílek
Lazar

dřevoryt / woodcut, 8,5 x 7 cm, 1927

František Bílek
Magdaléna

dřevoryt / woodcut, 4 x 13 cm, 1927

František Bílek
Mé slunce

dřevoryt / woodcut, 12,5 x 7,5 cm, 1926

František Bílek
Nad nebe neznám

dřevoryt / woodcut, 12,5 x 7 cm, 1927

František Bílek
Naše cesty půjdou spolu

dřevoryt / woodcut, 8 x 12 cm, 1925

František Bílek
Pěvec

dřevoryt / woodcut, 7 x 4cm, 1921

František Bílek
Doma

dřevoryt / woodcut, 8 x 8 cm, 1920

František Bílek
Pojď za mnou

dřevoryt / woodcut, 12,5 x 7 cm, 1918

František Bílek
Stvoření světa

dřevoryt / woodcut, 20 x 14,5 cm, 1923

František Bílek
Políbením zrazuješ

dřevoryt / woodcut, 8 x 7,5 cm, 1927

František Bílek
Ve světě

dřevoryt / woodcut, 6 x 12 cm, 1923

František Bílek
Pravda a milost došla klidu a smíření

dřevoryt / woodcut, 11 x 8 cm, 1941

František Bílek
Přísaha

dřevoryt / woodcut, 7,5 x 8 cm, 1927

František Bílek
Ten kdo bez hříchu

dřevoryt / woodcut, 9 x 5,5 cm, 1927

František Bílek
Utrpení

dřevoryt / woodcut, 8,5 x 6,5 cm, 1927

František Bílek
V poslední hodince

dřevoryt / woodcut, 9 x 12,5 cm, 1926

František Bílek
Vize

dřevoryt / woodcut, 21,5 x 15 cm, 1924