Fratišek KynclPoslední práce

František Kyncl (1934 – 2011) byl jednou z nejvýznamnějších osobností českého konstruktivistického umění. Už v 60. letech se stal ústřední osobností obrozujícího se výtvarného života v rodném městě. Po nechtěné emigraci v roce 1968 studoval na Akademii umění v Düsseldorfu a zde se také natrvalo usadil. Už během studia se stává součástí düsseldorfské umělecké scény, která v té době patří k nejradikálnějším uměleckým hnutím nejenom v Německu. Seznamuje se tak s umělci Güntherem Ueckerem, Norbertem Krickem a Josephem Beuysem. Vystavuje ve významných institucích, jako jsou düsseldorfský Kunstverein anebo dnes již legendární galerie Hanse Mayera. Usiloval o vyjádření zákonitostí přírodních struktur a konstrukcí. Ovlivněn konstruktivismem a německou skupinou Zero, začíná Kyncl v sedmdesátých letech sestavovat ze špejlí, později bambusových tyčinek, trojrozměrné objekty řídící se jak geometrickými formami, jako jsou trojúhelník, čtverec a kruh, tak organickým růstem do všech stran. Od konce osmdesátých let se věnuje převážně kresbě, jež opouští geometrické formy, stává se expresivnější a objevují se v ní i figurativní elementy. Několik posledních let se potýkal s těžkou nemocí, přesto však až do konce života nepřestal tvořit. Zemřel v Düsseldorfu 14. července 2011.