Igor KitzbergerV jednom kole

Igor Kitzberger (1963) se narodil v Novém Jičíně. V letech 1978 - 1982 studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Turnově, obor umělecký kovář. V letech 1984 - 1990 studoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě u prof. Jána Kulicha, obor sochařství, stipendijní pobyty 1987 v Perugii a 1992 v Benátkách.
Věnuje se figurálnímu a reliéfnímu sochařství, pracuje výhradně s kovem. Navazuje na rodovou kovářskou tradici, plastiky vznikají kombinací různých sochařských a kovářských postupů a technologií. Složitý proces povrchových úprav dotváří kovové plastiky tak, že na nich nacházíme zlato, stříbro i patinu. Figury z bronzu jsou svařované, což dává možnost manipulovat s pohyby figur až na hranici absurdna.