O autorovisochy / sculptures

Igor Kitzberger je kovář a mág – právě takový jedná prostřednictvím plamene s démony, spoutává je a zjevuje našim užaslým očím. Jím z ohně vykuté a vyžíhané figury prokazují svoji magickou tajemnost. Znepokojivost Kitzbergerem stvořených figur je v jejich neuchopitelnosti. Nic o nich nevíme, nic se o nich nedozvíme … Ony totiž tyto démonické figury doléhají o to silněji, že vlastně nemají tváře. Jsou jedinečné, ale nikoliv individuální – pohybují se kolem v mihotání pod šamanskou maskou.

Jména Kitzbergerových postav jsou většinou mužská, ženští démoni a božstva se v Kitzbergerově ohnivém pantheonu nevyskytují. Neboť démon nemá pohlaví, stejně jako ho neměl Adam před rajským dělením. Kitzbergerovi démoni, třeba se jmenovali Paganini nebo Farinelli, či přijali obecnější označení jako Harlekýn, jsou z principu androgynií. 

Řada Kitzbergerových plastik nese název Tanec, Tanečník, ale podivnou posedlostí tance jsou prodchnuta všechna jeho díla. Tanec je pohyb a gesto. Smysl gest býval odnepaměti magický a sdělný. Kitzbergerovi tanečníci, ale i plastiky nemají gest, nepřijímají gesticitu všemi svými údy – to proto, že se sami a přímo ze své podstaty gesty stávají.

  Petr Holý

 

Igor Kitzberger se narodil 24. 5. 1963.
Rozhodnutí, stát se sochařem, se zrodilo v dílně jeho otce, uměleckého kováře.
V letech 1978 - 1982 studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Turnově, obor umělecký kovář.
V letech 1984 - 1990 studoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, obor sochařství.
Od roku 1990 realizuje ve své dílně plastiky z bronzu a oceli.