Jan KoblasaDřevořezy 1967 - 2016

Dřevořezy 1990-1995

Jan Koblasa
Chaos III

dřevořez, woodcut
21,5 x 30 cm, 1995, opus n170, slj56

Jan Koblasa
Jízda na oslu I

dřevořez, woodcut
30 x 21,5 cm, 1990, opus n155, slj40

Jan Koblasa
Jízda na oslu II

dřevořez, woodcut
30 x 21,5 cm, 1990, opus n156, slj41

Jan Koblasa
Jízda na oslu III

dřevořez, woodcut
30 x 21,5 cm, 1992, opus n157, slj42

Jan Koblasa
Jízda na oslu IV

dřevořez, woodcut
30 x 21,5 cm, 1992, opus slj43

Jan Koblasa
Zasažen bleskem I

dřevořez, woodcut
21,5 x 30 cm, 1995, opus n159, slj45

Jan Koblasa
Zasažen bleskem II

dřevořez, woodcut
22,5 x 30 cm, 1995, opus n160, slj46

Jan Koblasa
Zasažen bleskem III

dřevořez, woodcut
21,5 x 30 cm, 1995, opus n161, slj47

Jan Koblasa
Zasažen bleskem IV

dřevořez, woodcut
22,5 x 30 cm, 1995, opus n162, slj48

Jan Koblasa
Zasažen bleskem V

dřevořez, woodcut
22,5 x 30 cm, 1995, opus n163, slj49

Jan Koblasa
Zasažen bleskem VI

dřevořez, woodcut
30 x 45 cm, 1995, opus n165, slj51

Jan Koblasa
Chaos I

dřevořez, woodcut
30 x 45 cm, 1995, opus n166, slj52

Jan Koblasa
Chaos II

dřevořez, woodcut
21,5 x 30 cm, 1995, opus n168, slj54

Jan Koblasa
Chaos IV

dřevořez, woodcut
21,5 x 31 cm, 1995, opus n173, slj59

Jan Koblasa
Chaos V

dřevořez, woodcut
21,5 x 30 cm, 1995, opus n174, slj60