O autorovi a výstavěgrafika 1959 - 2006

Velký muž a drobná grafika 


Nejstarší práce, které jsou prezentovány na výstavě grafické tvorby Jana Koblasy v Chrudimi, představují pět leptů s akvatintou z cyklu Geometrie ze sklonku padesátých let. Jednotlivé kompoziční varianty abstraktně ztvárněných ploch sjednocuje monochromní modravá barevnost. Z roku 1961 pochází cyklus Základy geometrie, zastoupený strukturálně pojednanými grafickými listy s reliéfním vyzněním. Odlišné formáty, kompoziční výstavba a pestřejší barevnost charakterizují ukázky z cyklu Všechny cesty tam vedou. Název dává tušit hlubší významovou rovinu díla s existenciálně naléhavým sdělením. Tyto tři cykly zastupují na výstavě polohu abstraktního expresionismu z období, kdy se autor, vzděláním sochař, vyjadřoval velmi intenzivně kresbou, malbou a grafikou. Krátce po ukončení studií na akademii, kde byli mladí adepti pod značným tlakem vedeni k oficiální tvorbě a deformováni teoriemi takzvaného socialistického realismu, totiž představovala tato média pro Jana Koblasu svobodný prostor. Byla to doba, kdy se již vzdálil recesistickým a groteskním projevům z rané éry Šmidrů, vystavěných na absurditě tvrdých padesátých let s odkazy na principy dada a surrealismu. To co tehdy hledal a prověřoval bylo stejného rodu jako grafická tvorba Vladimíra Boudníka a malba Mikuláše Medka. 

Následuje početný soubor grafických listů z roku 1972. V té době už Jan Koblasa vyučuje sochařství v severoněmeckém Kielu a žije v nedalekém Tökendorfu. Začíná intenzivně cestovat a poznávat svobodný svět. Soustřeďuje se především na pedagogickou činnost a sochařskou tvorbu. V grafice tohoto období se ne náhodou zřetelně objevuje motiv lidské figury, autor zpracovává různá mýtická témata a klade důraz na situaci a dějovost. Čtveřici listů nazvaných Intimita vyplňují profily lidských hlav. Dva obličeje v těsné blízkosti proti sobě naznačují privátní vztah, komunikaci, dialog dvou osob s lehce groteskními gesty. Téma vypjaté rozmluvy Jan Koblasa zpracoval pod stejným názvem v roce 1974 v monumentálně pojaté dvojici obdobně komponovaných dřevěných soch. Lidská figura, respektive hlava je také hlavním objektem, s nímž si autor humorně pohrává v listech Profily a Profily měsíční.

Šest grafik nazvaných Smrt v Benátkách překvapuje svým scénickým pojetím, které akcentuje dramatičnost a narativní složky příběhu. Značně specifický kresebný rukopis je patrný na mytických postavách z cyklu Čarodějnice. Fantaskní ženské bytosti se pohybují v surreálném prostoru, který doplňují nejrůznější okultní znaky a symboly. V podobném duchu se představuje trojice grafik z drákulovského cyklu Nosferatu a jedna ukázka z pražského příběhu o Golemovi. Odkazy na biblická témata nalezneme v časově si blízkých grafikách Důtky z cyklu Pašije, v barevné, kresebně pojaté grafice Hlasy boží, podobné barevným neoexpresivním sochám z cyklu Herci ze stejného roku a ve zlatavě zářícím Polibku Salome. Uvažování Jana Koblasy o životě člověka se promítá v kontemplativně pojatých grafikách z roku 1974 nazvaných Cesty. O rok později zachytil na dvou listech živelně a smyslně ženský akt nazvaný jednoduše Tělo z cyklu Nokturno. Autorova reflexe životního stylu ve Spojených státech amerických je působivě zachycena v grafikách z cyklu Jogging. Vytvořil je v roce 1978, kdy pracovně pobýval v inspirativním prostředí New Yorku. Groteskně ztvárněné běžce doprovází na pozadí monumentální stély – siluety mrakodrapů. 

Grafickou tvorbu Jana Koblasy z osmdesátých let prezentuje barevně strukturovaná Pieta, dřevořez Kříž s nástroji umučení Krista a dvě ukázky zpracovávající archetypální téma hory Vrchol a Vrchol v noci, které v té době rozvíjel především v sérii drobných soch z diabasu. Technikou dřevořezu vytvořená postava letícího Supermana z roku 1988 je po formální stránce blízká barevným řezbám z poloviny devadesátých let Zasaženi bleskem a Chaos. Početný soubor leptů s akvatintou Sfinx a Noční hovory je charakterizován sumárními tvary a potemnělou atmosférou. Autor ho použil v roce 2006 jako výtvarný doprovod své básnické sbírky O tom. Z roku 1997 pochází čtyři listy nazvané Léda se psem, které mimo jiné expresivně zachycují tělesnost ženské postavy. Zde Jan Koblasa volí čtvercový formát matrice, který vymezuje obrazové pole i grafikám po roce 2000. Těm jsou dále společné mýtické náměty – Nebeský býk, cyklus Gilgameš s dojemným vyobrazením plačícího krále a Triptych, lyricky zpracovávající ve třech obrazech starozákonní příběh o Noemovi. Dvě grafiky nazvané Lev z roku 2002 se objevují o tři roky později spolu s básní Karla Šiktance v knize Běseň. Téměř symbolicky uzavírá celý výběr list nazvaný Květina věčného života. 

Chrudimská výstava skýtá možnost zažít Jana Koblasu jako autora děl menších formátů a seznámit se na vybraných devíti desítkách listů s několika polohami jeho grafické tvorby za obdivuhodné půl století. Jan Koblasa je nejen živoucí legendou plodných šedesátých let, ale především stále tvůrčí a energickou bytostí.

Jan Červinka
 


Jan Koblasa
narozen 5. října 1932 v Táboře v rodině hudebníka
1952 
skládá maturitu na gymnáziu v Teplicích 
vytváří sochu Nuda
1952–1958 
studuje na Akademii výtvarných umění v Praze v sochařském ateliéru Jana Laudy, Otakara Španiela a Karla Pokorného
1954
zakládající člen Klubu, pozdější skupiny Šmidrů a Šmidřího dechového tělesa
1956
seznamuje se s Vladimírem Boudníkem a jeho tvorbou 
absolvuje školní zájezd do Sovětského svazu, poznává sbírky petrohradské Ermitáže
1958
důležité setkání s Mikulášem Medkem, vzniká hluboký přátelský vztah 
první samostatná výstava portrétů a kreseb v Galerii Dílo v Teplicích 
získává cenu Akademie výtvarných umění v Praze
1958–1959 
studuje scénografii na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze u Františka Tröstera 
1959
získává bronzovou medaili na výstavě Junge Kunst ve Vídni
1960
iniciuje a organizuje dvě neoficiální vystoupení mladé generace autorů – ateliérové výstavy Konfrontace 
1962
zastoupen na výstavě Art since 1950 ve Washingtonu a na neoficiální výstavě českého a polského abstraktního umění Argumenty ´62 ve Varšavě 
1963
vytváří rozměrný obraz pro halu Československých aerolinií ve Varšavě a reliéf pro letištní halu v Košicích 
podílí se na úpravě presbytáře kostela sv. Petra a Pavla v Jedovnicích iniciované páterem Františkem Vavříčkem
výstava s Mikulášem Medkem na zámku v Teplicích, přelomová událost na české výtvarné scéně, jedna z prvních veřejných demonstrací nového umění
1964 
vytváří svatostánek pro kostel sv. Petra a Pavla v Jedovnicích
spolupracuje s Otomarem Krejčou v Národním divadle v Praze 
získává první cenu v soutěži na výtvarné řešení letištní haly v Praze-Ruzyni 
výstava v Galerii výtvarného umění v Litoměřicích 
zastoupen na Výstavě D v Nové síni v Praze a na výstavě Phases v Bruselu
1965
spolupracuje s Otomarem Krejčou v Divadle za branou 
vytváří svícny a okno pro kostel sv. Petra a Pavla v Jedovnicích 
výstava Apokalypsa v Oblastní galerii v Liberci
zastoupen na zahraničních výstavách v Bochumi, Baden-Badenu, Berlíně, Mnichově, Aquileji a Lutychu
1966 
první velká cesta po Evropě – Německo, Holandsko, Belgie, Francie
účastní se Mezinárodního sympozia o urbanizmu a volném čase v Liberci
první samostatná výstava v pražské síni Československého spisovatele v Praze 
přítomen zahájení své výstavy v Bochumi ve Spolkové republice Německo
zastoupen na výstavě v Syrakusách 
1966–1967 
pracuje na rozměrném reliéfu pro letištní halu v Praze-Ruzyni a realizuje výzdobu pro halu Československých aerolinií v marockém Rabatu 
1967
vytváří kresby k Lautréamontovým Zpěvům Maldororovým a cyklus leptů na téma Apokalypsy
přítomen zahájení své výstavy v Münsteru a mezinárodní výstavy kresby v Darmstadtu 
zastoupen na výstavě Fantazijní aspekty současného českého umění v pražské Galerii Václava Špály
1968
účastní se výstavy československé grafiky v Teplicích 
zastoupen na výstavě československého sochařství v Paříži 
pracovní pobyt ve Spolkové republice Německo
úspěšná samostatná výstava při Kielerwoche ´68 v Kielu
cesta do Itálie, zde zprávy o okupaci Československa, zůstává v exilu
1969
pracuje a vystavuje v Milánu 
stěhuje se do Kielu, kde zakládá sochařský ateliér na Muthesius Hochschule
získává politický azyl ve Spolkové republice Německo
1971
první cesta po Spojených státech amerických
získává cenu na bienále grafiky v Lublani 
výstava kreseb v Benátkách, Vence a Brescii
1972
udělena profesura na Muthesius Hochschule v Kielu
stěhuje se do Tökendorfu 
účastní se bienále grafiky v jihokorejském Soulu 
1975
cesta po Řecku
stipendijní pobyt v jižní Francii
1976
výstavy v Museum Bochum a v Galerie Christoph Dürr v Mnichově 
1978
pracovní pobyt v New Yorku
1980
cesta do Izraele
1982
pobyt ve Spojených státech amerických
stěhuje se do Hamburku
1984
navrhuje hrobku rodiny Rathke v Koselu 
výstava v Bochumi
1985
vytváří křídlový oltář pro kostel v Norderstedtu 
výstava Apokalypsa ve Wilhelm Hack Museum v Ludwigshafenu
1987
zastoupen na výstavě československého umění 20. století v Bochumi a na výstavě německé grafiky v Barceloně 
1988
účastní se bienále evropské grafiky v Heidelbergu
1989
účastní se mezinárodního mírového sympozia v izraelském Eilatu
rozsáhlá výstava sochařských prací ve Schleswigu 
změna politického režimu v rodném Československu
1990
účastní se sochařského sympozia v Hořicích 
pracuje na kříži pro špitální kapli v Lübecku a kostel sv. Michala v Hamburku 
1991
velké výstavy v Belvederu v Praze a v Kampnagelfabrik v Hamburku
výstavy ve státních galeriích v Litoměřicích, Chebu, Karlových Varech, Hradci Králové a v muzeu v Teplicích
zastoupen na výstavě Český informel v Galerii hlavního města Prahy
1992
zastoupen na výstavě Jan Amos Komenský – Labyrinth der Welt v Bochumi
1993
cesta po Indii, Kambodži a Thajsku
výstava kreseb v Bochumi
1994
rozsáhlá výstava v kostele sv. Petra v Lübecku
zastoupen na výstavě Ohniska znovuzrození v Galerii hlavního města Prahy a na výstavě Šedá cihla 66/1994 – Exil v Galerii Klatovy-Klenová 
1995 
čestným hostem Německé akademie v Římě, výstava ve Villa Massimo
1996 
zastoupen na výstavě Expressive Art in Germany v New Yorku
1997
zřizuje si dílnu na ostrově Ibiza
vytváří oltář pro hřbitovní kostel v Neumünstru
výstava grafického cyklu Apokalypsa v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem
zastoupen na výstavě České imaginativní umění v Galerii Rudolfinum v Praze 
1998
ukončuje pedagogickou činnost v Kielu
1999
pracuje pro Mezinárodní muzeum soch v Asuánu v Egyptě
píše knihu Záznamy z let padesátých a šedesátých
rozsáhlá výstava na hradě Bítov a v Českém Krumlově
2000
spolupracuje na novostavbě kaple sv. Václava v Bílce u Teplic, v interiéru vytváří sgrafita, oltář, svícny, krucifix a sochu Nejsvětější Trojice 
2001
vytváří náhrobní kámen básníku Ivanu Divišovi v Praze-Břevnově
zastoupen na výstavě Nord Art v Büdelsdorfu 
2002
prezidentem Václavem Havlem uděleno státní vyznamenání 1. stupně Medaile Za zásluhy
vychází reprezentativní monografie od Mahuleny Nešlehové v grafické úpravě Zdeňka Zieglera 
po smrti přítele Karla Nepraše se ujímá vedení sochařského ateliéru na Akademii výtvarných umění v Praze
účastní se sochařského sympozia Cesta přátelství v Bílce u Teplic
2003
účastní se sochařského sympozia Cesta mramoru v Dobřichovicích 
výstava Arbeiten 1963–2003 v Galerie Christoph Dürr v Mnichově 
2004
účastní se sochařského sympozia ve Venezuele 
rozsáhlá výstava Grosse Werkschau ve Schleswigu 
výstava kresby a grafiky v Brně
2005
ukončuje pedagogickou činnost v Praze 
vychází kniha Běseň s grafickými listy Jana Koblasy a básní Karla Šiktance v grafické úpravě Zdeňka Zieglera 
2006 
grafickými listy doprovází svoji básnickou sbírku O tom
rozsáhlá výstava Dialogy s hmotou... v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě a v Oblastní galerii v Liberci
výstava Deník v Galerii Ztichlá klika v Praze 
výstava Hlubotisky 1959–2006 v Galerii Hollar v Praze
2007
v rámci oslav milénia bamberského biskupství vytváří sousoší Pět bran pro město Forchheim
výpravná kniha Skulpturen aus sechs Jahrzehnten / Rückblick auf ein Künstlerleben od Jana Dreese 
výstavy v Heilandskirche v Hamburku a v Galerie Christoph Dürr v Mnichově uspořádané k významnému životnímu jubileu 
společná výstava Koblasa & Schule v kulturním centru a sochařském parku KiC – Kunst in der Carlshütte v Büdelsdorfu
zastoupen na výstavě Soustředěný pohled / Grafika 60. let 20. století ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky v Oblastní galerii v Liberci a v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě 
2008
v rámci projektu Příběh naděje a utrpení člověka dokončuje sochu Svatá rodina pro novodobou křížovou cestu u Kuksu 
společná výstava Soni Jakuschewi a Jana Koblasy v galerii Werkhof v Kielu 
práce na pomníku Gustava Mahlera pro město Jihlavu a na soše Mr. Liberty pro město Kiel 

Dílo Jana Koblasy je zastoupeno v mnoha významných sbírkách v Evropě, Americe, Asii a Africe.

Jan Červinka