O autorechObrazy a sochy

 

Jan Svoboda se narodil v roce 1957 v Novém Městě na Moravě. V roce 1981 absolvoval na Stavební fakultě VUT Brno aby dalších osm let pracoval v různých projekčních ústavech v Brně. Od roku 1990 již pracuje jako výtvarník ve svém ateliéru v Radňovicích. Se svojí ženou zde vychovali tři, dnes již dospělé děti. Malířovým hlavním oborem je malba (olej na plátně), příležitostně se věnuje sochám, kresbě či nábytkovým solitérům. Motivy obrazů byly řadu let figury, předměty a symboly pojímané ve zkratce, archetypálně, s humorem.

Kolem roku 2010 nastal ústup od konkrétních objektů ke geometrickým tvarům, čárám, bodům a křivkám. V této rovině elementárního grafismu setrvává dodnes. Na svém kontě má více než 130 samostatných výstav a několik společných (především s Rostislavem Pospíšilem, Jindřichem Štreitem či se synem Ondřejem Svobodou).

 

Ondřej Svoboda se narodil v roce 1983 v Brně odkud se s rodiči přestěhoval do Radňovic na Vysočinu, aby se v roce 2001 do Brna vrátil. Zde pak vystudoval Střední průmyslovou školu slévárenskou, obor umělecký kovář. Ihned po ukončení studia se bez jakéhokoli materiálního zajištění zcela naplno věnuje výlučně umělecké tvorbě. Ve své tvorbě zpracovává širokou škálu výtvarných podob a forem. Při zpracování použitých materiálů vychází z tradičních kovářských technik ruční práce, cíleně kombinuje železo se dřevem nebo jinými přírodními materiály, přičemž využívá možností strukturovaných povrchů, leštění nebo matu. Pro celou jeho tvorbu je naprosto charakteristickými vtip a jednoduchost jednotlivých děl. Jeho plastiky jsou charakteristické přímočarostí, lehkostí a stylovou čistotou, které nechávají vyznít hravému humoru skrytému v jednoduchosti myšlenky.