Jiří AnderleGrafické dílo

1965-1979

Jiří Anderle
Nahý / Naked

lept / etching, 1965, opus 11
50,5 x 16,5 cm

Jiří Anderle
List z Komedie č. 9 / Sheet from the Commedy No.9

suchá jehla a mezzotinta / dry-point and mezzotint
16 x 13,5 cm, 1968

Jiří Anderle
Gravitace / Gravitation (Perspektiva č.9 - Hommage Jiří John)

suchá jehla a mezzotinta / dry-point and mezzotint
1972, opus 104
44,5 x 53,5 cm

Jiří Anderle
Qui qui ruitis estedentes (Věnováno otci moderního českého manierismu Zdeňkovi Sklenářovi)

lept / etching, 1973, opus 105
64 x 50 cm

Jiří Anderle
Opus 109

suchá jehla / dry-point, 1973, opus 109
64 x 49,5 cm

Jiří Anderle
Appassionata (Věnováno mé ženě Miladě)

suchá jehla a mezzotinta / dry-point and mezzotint
63 x 93 cm, 1973, opus 133

Jiří Anderle
Profil (Věnováno Dr.Ivo Digrinovi)

lept / etching, 1977, opus 138
66,5 x 49,5 cm

Jiří Anderle
Arnofiny

lept / etching, 1979, opus 151
90 x 66,5 cm

Jiří Anderle
Volně plující obavy / Free Floating Anxiety

lept / etching, 1979
97 x 74 cm

Jiří Anderle
Komedie č. 10 / Comedy No 10

suchá jehla a mezzotinta / dry-point and mezzotint
1968-69, opus 55 – 66, 64 x 41,5 cm

Jiří Anderle
Hra pro 122 osob / Play for 122 Persons

suchá jehla a mezzotinta / dry-point and mezzotint
1974, opus 112, 63 x 50 cm

Jiří Anderle
Madame Reversible

lept a pastel / etching and pastel, 1975
31,5 x 26,5 cm

Jiří Anderle
Dívka čtoucí dopis I / A Girl Reading a Letter I

suchá jehla / dry-point, 1978, opus 146
67 x 49 cm

Jiří Anderle
Veneziano

lept a měkký kryt / etching and vernis mou, 1979, opus 153
66 x 49 cm

Jiří Anderle
Gioconda a imperator

lept / etching, 1979, opus 154
60 x 91,5 cm

Jiří Anderle
Variace na renesanční téma I / Variation on a Renaissance Theme I

lept / etching, 1979
48,5 x 31 cm

Jiří Anderle
Variace na renesanční téma II / Variation on a Renaissance Theme II

heliogravura / heliogravure, 1979
47 x 31,5 cm

Jiří Anderle
Open Door - Milada

suchá jehla a mezzotinta / dry-point and mezzotint
1979
49,5 x 49,5 cm