Jiří AnderleOsmdesát 12/2016 - 1/2017

1978 - 1980

Jiří Anderle
Dívka čtoucí dopis III / Girl Reading a Letter III

- podle Jana Vermeera van Dalfta / after Jan Vermeer van Delft
(cyklus Portréty v běhu času / cycle Portraits Overtime)
suchá jehla a mezzotinta, reliéfní tisk / dry-point, mezzotint, relief print
1980, opus 165
98,7 x 65 cm, velikost papíru 107 x 78

Jiří Anderle
Vzpomínka na mé dětství / Memory Of My Childhood

suchá jehla a mezzotinta / dry-point, mezzotint
1978, opus 144
49 x 66 cm

Jiří Anderle
Dívka čtoucí dopis I / Girl Reading Letter I

- podle Jana Vermeera van Dalfta / after Jan Vermeer van Delft
suchá jehla / dry-point
1978, opus 146
67 x 49 cm

Jiří Anderle
Dívka a muž v brýlích / Girl and Man in Glasses (portrét Jiřího Koláře)

(cyklus Portréty v běhu času / cycle Portraits Overtime)
suchá jehla a mezzotinta / dry-point, mezzotint
1978, opus 150
49,5 x 66 cm

Jiří Anderle
Portrét dívky podle Veneziana / Girl Portrait after Veneziano

(cyklus Portréty v běhu času / cycle Portraits Overtime)
suchá jehla, mezzotinta a měkký kryt / dry-point, mezzotint, vernis-mou
1979, opus 153
49 x 65,5 cm

Jiří Anderle
Gioconda a císař / Gioconda and Imperator

(cyklus Portréty v běhu času / cycle Portraits Overtime)
suchá jehla, mezzotinta / dry-point, mezzotint
1979, opus 154
49 x 66,5 cm

Jiří Anderle
Otevřené dveře – Milada / Open Door – Milada

(cyklus Prostory / cycle Rooms)
suchá jehla a mezzotinta / dry-point, mezzotint, brushed copperplate
1979, opus 156
50 x 49,5 cm

Jiří Anderle
Zavřené dveře – Jiří / Closed Door – Jiri

(cyklus Prostory / cycle Rooms)
Grafický list zařazen do sbírek Metropolitního muzea v New Yorku
Graphic sheet is included in collections of Metropolitan Museum in New York
suchá jehla a mezzotinta / dry-point, mezzotint, brushed copperplate
1979, opus 157
49,5 x 49 cm

Jiří Anderle
Moje matka / My Mother

(cyklus Portréty v běhu času / cycle Portraits Overtime)
suchá jehla a mezzotinta / dry-point, mezzotint, brushed copperplate
1979, opus 161
51,5 x 73 cm

Jiří Anderle
Federico da Montefeltro a Battista Sforza

(cyklus Malé fragmenty / cycle Small Fragments)
suchá jehla, mezzotinta / dry-point, mezzotint
1980, opus 174
32 x 48 cm