Jiří AnderleGrafické dílo

1980-1983

Jiří Anderle
Voják / Soldier

suchá jehla a fotografie / dry-point and photograph, 1980 opus 112
96 x 64 cm

Jiří Anderle
Elise Höfer

lept a měkký kryt / etching and vernis mou
1980, opus 116
49 x 66 cm

Jiří Anderle
Moje matka / My Mother

lept / etching, 1980, opus 161
72,5 x 51,5 cm

Jiří Anderle
Madame Favart

lept / etching, 1980, opus 188
50 x 66 cm

Jiří Anderle
Fragment č. 5 (Hommage aux victimes de terrorisme)

lept / etching, 1980, opus 178
95,5 x 64 cm

Jiří Anderle
Oidipus a Antigona

lept / etching, 1981
33 x 44 cm

Jiří Anderle
La Source (podle Ingrese / after Ingres)

lept / etching, 1982, opus 227
67 x 49,5 cm

Jiří Anderle
Hoch s ještěrkou (podle Caravaggia) / Boy with a Lizard (after Caravaggio)

měkký kryt, mezzotinta, suchá jehla, pastel / vernis mou, mezzotint, dry-point, pastel
1982, opus 232, 66 x 50 cm
29.000,-Kč / CZK

Jiří Anderle
Hoch s košíkem ovoce (podle Caravaggia) / Boy with a Fruit Punet (after Caravaggio)

měkký kryt, mezzotinta, suchá jehla, pastel / vernis mou, mezzotint, dry-point, pastel
1982, opus 234, 66 x 50 cm

Jiří Anderle
Simonetta

kombinovaná technika a pastel / mixed media and pastel
1983, opus 239a, 49,5 x 33,5 cm

Jiří Anderle
Homo homini lupus

lept / etching, 1983, opus 262
66,5 x 32,5 cm

Jiří Anderle
Vanitas – Pomíjivost I

lept, měkký kryt, pastel / etching, vernis mou, pastel
1983, opus 296, 31,5 x 26,5 cm