Jiří AnderleOsmdesát 12/2016 - 1/2017

1984 - 1998

Jiří Anderle
Dialog stáří a mládí (vydáno k 50. narozeninám A. Brunovského) Dialogue of the Old Age and Youth (issued to 50th anniversory od A. Brunovsky)

měkký kryt, lept / vernis-mou, etching
1984, 1985, opus 299, 316
28 x 15 cm

Jiří Anderle
Divertimento

měkký kryt a lept, pastel / vernis-mou and etching, pastel
1987, opus 363
49,5 x 33,5 cm

Jiří Anderle
Pijáci / Drinkers

lept / etching
1988, opus 399d
15 x 10 cm

Jiří Anderle
Lístek / Small Leaf

lept, pastel / etching, pastel
1990, opus 450
32 x 31,5 cm
rámováno / framed

Jiří Anderle
Mládí / Youth

lept, pastel / etching, pastel
1990, opus 482a
22 x 12,5 cm

Jiří Anderle
Stáří / Old Age

lept, pastel / etching, pastel
1990, opus 482b
22 x 12,5 cm

Jiří Anderle
Nezapomenout na život / Don´t Forget the Life 1/2

(Libeňské artikule – celkem 2 grafické listy
titulní strana a příloha k 80. narozeninám
Bohumila Hrabala)
lept / etching
1998, opus 508 a, b
17,5 x 17 cm

Jiří Anderle
Nezapomenout na život / Don´t Forget the Life 2/2

(Libeňské artikule – celkem 2 grafické listy
titulní strana a příloha k 80. narozeninám
Bohumila Hrabala)
lept / etching
1998, opus 508 a, b
17,5 x 17 cm

Jiří Anderle
Pradávno I / A Long Time Ago I

(vydáno k 80. narozeninám B. Hrabala /
Issued to 80th aniversory of B. Hrabal)
lept / etching
1998, opus 549
17,5 x 12,5 cm

Jiří Anderle
Pradávno II / A Long Time Ago II

(vydáno k 80. narozeninám B. Hrabala /
Issued to 80th aniversory of B. Hrabal)
lept / etching
1998, opus 550
20 x 14 cm