Kamil LhotákObrázky z deníku / Pictures from the Diary

Auta - kresby

Kamil Lhoták
Aero 30

kresba tuší a akvarel, 5,5 x 14 cm, 1934

Kamil Lhoták
Amilcar SIX

kresba tuší a akvarel, 7,5 x 11 cm, 1934

Kamil Lhoták
Amilcar SIX Sport

kresba tuší a akvarel, 7,5 x 12 cm, 1934

Kamil Lhoták
JAWA 700 Super sport roadster

kresba tuší a akvarel, 5,5 x 12,5 cm, 1935

Kamil Lhoták
Automobil Packard

kresba tuší, 14,5 x 9,5 cm, 1957reprodukováno v knize
"Můj otec Kamil Lhoták"

Kamil Lhoták
Nátisk ilustrace. Nadsamec

kresba tuší a ofset / ink drawing and offset, 9,5 x 14,5 cm, 1957

Kamil Lhoták
S Aničkou v garáži

kresba / drawing, 14,5 x 9,5 cm, 1957